Pesem Koroške

Leta 1979 je posnel Moški pevski zbor SPD Kočna pod vodstvom dr. Antona Feiniga kaseto PESEM KOROŠKE, ki vsebuje večinoma koroške ljudske pesmi v priredbah Kramolca, Adamiča, Švikaršiča, Cigana, Kernjaka, Gobca, Nageleja, Marolta in Dojuka.

PESEM KOROŠKE

Ob 90-letnici Slovenskega prosvetnega društva Kočna so kaseto presneli na zgoščenko, ji dodali še Kernjakov venček narodnih in izboljšali tonsko kvaliteto. Pesmi, ki jih poje zbor, pripovedujejo o spominih na mladost, o srečni, pa tudi o nesrečni ljubezni, o starih fantovskih običajih, o zbiranju mladih fantov, o delih, ki so jih kmetje (“pavri”) opravljali ob različnih letnih časih in ne nazadnje o veselem rojstvu, hkrati pa tudi o obupanosti nad lastnim življenjem, o mislih na smrt.

Zgoščenka stane 15 evrov (brez poštnine) in jo lahko naročite pod naslovom: office@kocna.at.

Vsebina / Inhalt / Contents
1. Kar v srce je mati dala (J. Aljaž – F. S. Finžgar)
2. Pršva je ta ljuba v′ hred (Narodna, priredil L. Kramolc)
3. Vuštnejša ja ni (Narodna, priredil E. Adamič)
4. V′hred′č (solist A. Feinig, narodna, priredil Z. Švikaršič)
5. Bom pa rut′č zorav (narodna, priredil F. Cigan)
6. Oj te mlinar (solist J. Zerzer, narodna, priredil Z. Švikaršič)
7. Burno jes havžvam (narodna, priredil P. Kernjak)
8. Sem še mih′n puob biv (narodna, priredil F. Cigan)
9. Je na Dravc′ m′hva (solist A. Feinig, M. Kernjak)
10. Mi smo mi (solista A. Feinig, J. Zerzer, venček narodnih, priredil P. Kernjak)
11. Kadar Zila noj Drava (solist A. Feinig, narodna, priredil Z. Švikaršič)
12. Sem še mihna bva (narodna, priredil L. Kramolc)
13. Moja lubca je tamo v Škufčah doma (solist J. Zerzer, M. Miškulnik -R. Gobec)
14. O ti preburna ženska stvar (narodna, priredil A. Nagele)
15. Mrzel veter tebe žene (solist A. Feinig, sveška priredba, besedilo Orožen)
16. Mi smo se skupaj zbrali (narodna, priredil F. Marolt)
17. Že rožce po polju cvetejo (narodna, priredil M. Dojuk)
18. Zvezde (R. Gobec)
19. Saj n′či frajda več na svi′t′ (narodna, priredil P. Kernjak)
20. Je biv an hospud Bebenav (solist A. Feinig, narodna, priredil P. Kernjak)
21. Pesem od rojstva (solist J. Zerzer, F. Leder-Lesičjak, priredil L. Kramolc)