Glasbena šola

Slovenska glasbena šola na Koroškem – oddelek Sveče

Pouk glasbe se je v Svečah začel spomladi 1978.
Gotovo smo bili med prvimi, če ne sploh prvi na Koroškem, ki so otrokom lahko nudili glasbeni pouk v slovenskem jeziku, in sicer se je pouk začel že kmalu po obisku prof.
Ajdiča in drugih funkcionarjev takratnega odbora Glasbene šole. V Svečah so učili učitelji iz Jesenic, ki so prihajali k nam z vlakom preko železniškega predora, od koder smo jih vozili v Sveče in nazaj v Podrožco.

Nastop otroškega zborčka
pri Adamu (vodi Marja Feinig)

Prva glasbila, ki so se jih lahko učili v Svečah, so bila flavta (ga. Pravst), kitara (g. Lovšin) in klavir (g. Svetlin).
Pouk se je vršil v Stari šoli v Svečah, kjer je imelo naše društvo najeti dve sobi, v eni je bil klavir, v drugi pa knjižnica SPD Kočna. Kasneje se je pouk glasbe preselil v privatno hišo k Feinigovim, leta 1986, ko je društvo podedovalo po prof. Goršetu Vrbnikovo hišo, pa se je društveno delovanje preselilo tja, z njim pa tudi pouk glasbe. Manjši nastopi učencev Glasbene šole so bili v stari šoli v Svečah, v ljudski šoli na Bistrici, pri Adamu, v galeriji Gorše ter v občinski dvorani na Bistrici. Število učencev oddelka Sveče stalno niha in po letih močnega oddelka so prišla tudi leta, ko je učencev manj. Sicer pa se je število sedaj nekoliko ustalilo in upamo, da bodo ti učenci nadaljevali z učenjem na naši Glasbeni šoli in da bodo tudi še naprej pridno vadili. Učenci Glasbene šole so veliko nastopali predvsem doma na materinskih proslavah, božičnicah, slikarskih tednih in na internih šolskih nastopih.

Nastop učenca glasbene šole