Galerija Gorše

Galerija Gorše in Vrbnikova domačija

Galerija Gorše se nahaja v Svečah (nemško: Suetschach) na južnem Koroškem
(občina Bistrica v Rožu / Feistritz im Rosental).
Leta 1973 je kupil akademski kipar France Gorše Vrbnikovo domačijo v Svečah,
kjer se je – 75-leten – za stalno naselil.
V nekdanjem hlevu si je umetnik uredil atelje, skedenj pa je spremenil v razstavni prostor za svoja v Svečah nastajajoča dela.
Gorše je postal član prosvetnega društva Kočna, s katerim je vsa “sveška leta” tesno sodeloval. Leta 1980 je Gorše skupno z društvom Kočna predstavil javnosti
“Vrt slovenskih koroških kulturnikov” pred Vrbnikovo hišo.
Po smrti akademskega kiparja profesorja Franceta Goršeta, dne 2. avgusta 1986, je postala Vrbnikova domačija z galerijo Gorše last Slovenskega prosvetnega društva Kočna, ki od tedaj naprej ohranja hišo, galerijo in vrt, prostore pa tudi uporablja za kulturne dejavnosti.

Galerija Gorše ©ORF 2016

Vrbnikova hiša se je tako spremenila v središče kulturnega delovanja slovenskega prosvetnega društva Kočna. V spodnjem, večjem prostoru, v ” šiši “, se vrši pouk glasbene šole, tukaj so pevske vaje, sestanki, seje našega društva, večkrat pa tudi glasbeni nastopi.
Atelje, kjer je ustvarjal kipar Gorše, smo pred leti obnovili, zato je primeren za manjše razstave in tečaje za risanje ter za miklavževanje. Na Vrbnikov vrt je umetnik postavil stebre (stele) z glavami koroških kulturnikov, ki so skrbeli za kulturno rast in ohranitev slovenstva.
Omenim samo nekatere : ” očeta koroških Slovencev “, Andreja Einspielerja, bukovnika Andreja Šusterja Drabosnjaka, Milko Hartmanovo, škofa Modesta, Antona Martina Slomška, Pavleja Kernjaka ter izredno lep kip v bronu, avtoportret umetnika.
Vsi kipi koroških kulturnikov pa so morali biti že obnovljeni zaradi razpadanja umetnega kamna, iz katerega so izdelani. To delo je opravil restavrator prof. France Golob s pomočnikom iz Ljubljane. Stroške restavracije je prevzela Republika Slovenija (Spomeniško varstvo in Etnografski muzej iz Ljubljane), naše društvo pa je moralo poskrbeti za plačilo plastičnih strešic, s katerimi smo zaščitili glave koroških kulturnikov. Edinstvena je galerija, ki jo je ustvaril Gorše na starem Vrbnikovem skednju. V tem prostoru so razstavljena dela kiparja, ki so nastala in ostala v Svečah. Vse do svoje smrti je umetnik veliko ustvarjal, največ v glini. Ko so bile skulpture žgane, jih je patiniral in jim tako dal zaželeno patino. V galeriji je tudi nekaj del v bronu, v lesu in v orešcu. Stalna razstava – galerija Gorše – je cilj mnogih obiskovalcev oz. skupin iz Slovenije, italijanske Primorske in Goriške, iz ZDA, Kanade, Argentine – malo manj pa iz Avstrije.
Vedno je poskrbljeno za vodstvo, kjer dobijo obiskovalci potrebne informacije.
Informacije in vodstvo: 04228 /2066 (ga. Marinka Inzko).
Velikokrat so obiskovalci romarji, ki si ogledajo tudi cerkve v Podgorjah, pri Gospe Sveti in v Svečah. Letno obiščejo galerijo Gorše številni obiskovalci.

Galerija je postala v zadnjih letih še zanimivejša, ker smo jo za praznovanje 100-letnice rojstva umetnika Goršeta obnovili ob pomoči Krščanske kulturne zveze, Republike Slovenije, občine Bistrica v Rožu in Urada zveznega kanclerja Republike Avstrije.

Galerija je postala v zadnjih letih zanimiva in zelo pripravna tudi za razne prireditve: za koncerte, nastope Glasbene šole, za predavanja in seveda za otvoritvene prireditve Sveškega slikarskega tedna.
Zaradi odlične akustike in edinstvenega ambienta se nastopajoči zelo dobro počutijo. Zato bomo s takimi prireditvami nadaljevali, in sicer v času, ko ne potrebujemo kurjave.