Družabnost

Družabnost in izobraževanje

Slovensko prosvetno društvo Kočna poleg Sveških slikarskih tednov redno organizira prireditve, ki služijo tako družabnosti kot tudi izobraževanju. Tako prireja že nad dvajset let Pust s Kočno, kjer društveniki pripravijo svoj lasten pustni program z domačo glasbo, plesom, skeči, tombolo, sekt-barom in nagrajevanjem najboljših pustnih šem.

Izlet v Benečijo (1990)

Družabnosti in izobraževanju pa lahko prištevamo društvene ekskurzije, ki ponavadi vodijo v Slovenijo in bližnjo Italijo. Kočna redno sodeluje pri tako imenovanih Rožanskih izobraževalnih tednih, zdaj imenovanih Kulturna vigred, z dvema ali pa tudi s tremi prireditvami (zdravstvena in izobraževalna predavanja, predstave za otroke). Poleg tega prireja tudi koncerte različnih glasbenih zvrsti, ki se odvijajo bodisi v galeriji Gorše (poleti), bodisi v dvorani pri Adamu v Svečah. Od časa do časa priredi tudi kak klasičen koncert v farni cerkvi (skupno s Faro Sveče). Stalna točka je tudi vsakoletno Miklavževanje za otroke v Goršetovem ateljeju. K prizadevanjem društva sodijo še predavanja k raznovrstnim temam, predstavitve novih knjig in literarna branja slovenskih (občasno tudi nemških) avtorjev in večeri z raznimi založbami, ki izdajajo slovenske oz. dvojezične knjige in srečanja z umetniki.

Skupna liturija:
“Harmonija in Kočna” (1985)

Posebna skrb velja mladim slovensko govorečim ljudem v občini, katerim želi Slovensko prosvetno društvo Kočna v bodočnosti nuditi poseben program za urjenje jezika.
Načrtov in dela je dovolj, zato iščemo še ljudi, ki bi hoteli pomagati društvu pri svojih prizadevanjih. Torej, javite se pod naslovom: office@kocna.at

Skupna pesem na
društvenem pikniku, zadnji gostje